مفهوم علامت های رنگی روی لاستیک

بر روی دیواره لاستیک ها نقاطی وجود دارد که علامت رنگی قرمز و زرد دارد.

نقاط رنگی

نقاط رنگی

حال میخواهیم بدانیم مغهوم این علامات چیست.

این علامت ها راهنماهایی برای تعویض لاستیک به منظور دستیابی راحتتر به توازن وزنی(بالانس) میباشد.

علامت زرد رنگ نشانگر سبک ترین قسمت لاستیک میباشد که بهتر است در سنگین ترین نقطه رینگ یعنی قسمت والف قرار گیرد.

علامت قرمز دومین راه حل برای دستیابی به بالانس بهتر میباشد و وقتی که رینگ علامت رنگی داشت به درد میخورد. و بهتر است نقطه قرمز و نقطه رنگی رینگ جلو هم باشند.

نماد اعتماد الکترونيکي