کیا -گریت وال-گک گونو

*** سایز بندی تایر انواع خودروهای کیا -گریت وال-گک گونو ****

کیا اپتیما اتاق قدیم            تایر    ۲۱۵/۵۵/۱۷

کیا اپتیما اتاق جدید           تایر    ۲۲۵/۴۵/۱۸

کیا اپیروس                       تایر    ۲۳۵/۵۵/۱۷

کیا اسپورتیج                    تایر    ۲۲۵/۶۰/۱۷   -۲۳۵/۵۵/۱۸   –  ۲۳۵/۶۰/۱۶

کیا پیکانتو                        تایر    ۱۷۵/۵۰/۱۵

کیا ریو                            تایر     ۱۷۵/۷۰/۱۳

کیا ریو۵                          تایر    ۲۰۵/۴۵/۱۷

کیا سراتو ۱۶۰۰               تایر    ۲۱۵/۴۵/۱۷

کیا سراتو ۱۸۰۰               تایر    ۲۰۵/۵۵/۱۶

کیا سراتو                       تایر    ۲۱۵/۴۵/۱۷   –  ۲۰۵/۵۵/۱۶

کیا سورنتو                     تایر    ۲۳۵/۶۰/۱۸   – ۲۴۵/۶۵/۱۷

کیا سول                       تایر    ۲۰۵/۵۵/۱۶

کیا کادنزا                      تایر    ۲۲۵/۵۵/۱۷  –  ۲۴۵/۴۵/۱۸

کیا کارنوال                    تایر    ۲۳۵/۶۰/۱۷

کیا کارنز                       تایر    ۲۰۵/۶۰/۱۶

کیا موهاوی                  تایر    ۲۶۵/۶۵/۱۸

*************

گریت وال ولکس c30             تایر    ۱۸۵/۶۵/۱۵

گریت وال وینگل۵                 تایر    ۲۳۵/۷۰/۱۶

گریت وال هاوال M4              تایر    ۲۰۵/۶۰/۱۶

*************

گک گونو C5                      تایر     ۲۳۵/۶۵/۱۷

نماد اعتماد الکترونيکي