کمپانی های لاستیک سازی

جداول زیر لیستی از کمپانی های لاستیک سازی دنیا را شامل می شود. بعضی کمپانی ها چندین برند مختلف دارند که برند های موجود در بازار ایران که کمپانی های مشترکی دارند رو مشخص کردم. 12345

مرجع: wikipedia

نماد اعتماد الکترونيکي