هزینه ارسال توسط باربری

هزینه ارسال برای شهر های  اصفهان- شیراز- مشهد-اردبیل -ارومیه -زنجان-رشت که باربری بصورت مستقیم می باشد در حدود  ۸ هزار تومان به ازای هر حلقه می باشد.

هزینه ارسال برای شهر تهران در حدود  ۵ هزار تومان به ازای هر حلقه تایر می باشد.

هزینه ارسال برای سایر شهر ها بدلیل عدم امکان ارسال مستقیم به شهر مقصد( ابتدا بار به تهران و از آنجا با تعویض باربری به شهر مقصد ارسال می گردد) در حدود ۱۴ هزار تومان به ازای هر حلقه لاستیک می باشد.

استفاده از عبارات در حدود به دلیل تفاوت در سایز تایر ها می باشد که بسته به سایز تایر هزینه باربری تغییراتی خواهد داشت. و قیمت های ذکر شده برای سایز های ۱۸ می باشد. بدیهی است در صورتی که سایز تایر سفارشی شما کمتر باشد هزینه ارسال نیز کاهش خواهد یافت.

نماد اعتماد الکترونيکي