نحوه محاسبه هزینه ارسال

هزینه ارسال بر مبنای وزن تایر می باشدبطوریکه برای لاستیک های سایز ۱۳تا ۱۵ به ازای هر جفت ۳۵۰۰۰۰ ریال و سایز های ۱۶تا ۲۰ مبلغ ۴۰۰۰۰۰تا ۵۰۰۰۰۰ ریال به ازای تحویل درب منزل می باشد اما در صورتیکه خریدار خواهان ارسال توسط باربری باشد هزینه ارسال کمتر خواهد شد و خریدار موظف به دریافت تایر از انبار باربری شهر مورد نظر خواهد بود.بدیهی است در صورت پرداخت آنلاین ارسال توسط باربری مقدور خواهد بود.

نماد اعتماد الکترونيکي