نیسان-هیوندای-هوندا-ولوو

**** سایزبندی تایر انواع خودروهای نیسان – هیوندای – هوندا – ولوو ****

نیسان پیکاب تایر ۲۱۵/۶۵/۱۵

نیسان تی ینا تایر ۲۰۵/۶۵/۱۶

نیسان رونیز تایر ۲۴۵/۷۰/۱۶

نیسان قشقایی تایر ۲۱۵/۶۵/۱۶ – ۲۱۵/۶۰/۱۷

نیسان ماکسیما تایر ۲۱۵/۵۵/۱۶

نیسان مورانو تایر ۲۲۵/۶۵/۱۸

*********

هیوندای i20 تایر ۱۹۵/۵۰/۱۶

هیوندای i30 تایر ۲۲۵/۴۵/۱۷

هیوندای ix35 تایر ۲۲۵/۶۰/۱۷ – ۲۲۵/۵۵/۱۸

هیوندای ix40 تایر ۲۱۵/۵۰/۱۷

هیوندای ix55 تایر ۲۴۵/۶۰/۱۸

هیوندای اکسنت تایر ۱۷۵/۷۰/۱۴

هیوندای النترا تایر ۱۹۵/۶۵/۱۵ – ۲۱۵/۴۵/۱۷

هیوندای آزرا تایر ۲۳۵/۵۵/۱۷ – ۲۴۵/۴۵/۱۸

هیوندای آوانته تایر ۱۸۵/۶۵/۱۵

هیوندای توسان تایر ۲۳۵/۶۰/۱۶ – ۲۲۵/۵۵/۱۸

هیوندای جنسیس تایر ۲۳۵/۵۰/۱۸ – ۲۲۵/۵۵/۱۷

هیوندای جنسیس کوپه تایر ۲۲۵/۴۰/۱۹ – ۲۴۵/۴۰/۱۹

هیوندای سانتافه تایر ۲۳۵/۶۵/۱۷ – ۲۳۵/۶۰/۱۸

هیوندای سنتینال تایر ۲۴۵/۵۰/۱۸

هیوندای سوناتا تایر ۲۱۵/۶۰/۱۶ – ۲۱۵/۵۵/۱۷

هیوندای سوناتا YF تایر۲۲۵/۴۵/۱۸ – ۲۱۵/۵۵/۱۷

هیوندای سوناتا LF تایر۲۳۵/۴۵/۱۸

هیوندای ورنا تایر۱۷۵/۷۰/۱۳

هیوندای ولستر تایر ۲۱۵/۴۵/۱۷ – ۲۲۵/۴۵/۱۸

***********

هوندا آکورد تایر ۲۱۵/۵۵/۱۷

هوندا سیویک تایر ۱۹۵/۶۵/۱۵

************

ولوو c70 کروک تایر ۲۳۵/۴۵/۱۷

ولوو v40 تایر ۲۲۵/۴۵/۱۷

ولوو xc60 تایر ۲۳۵/۶۵/۱۷

نماد اعتماد الکترونيکي