مازاراتی-مزدا-میتسوبیشی

*** سایز بندی تایر انواع مازاراتی – مزدا- میتسو بیشی  ***

مازاراتی کواتروپورته GTS      تایر     ۲۴۵/۳۵ZR20  –  ۲۸۵/۳۰ZR20

مازاراتی گرن تورسیمو S      تایر     ۲۴۵/۳۵ZR20  –  ۲۸۵/۳۰ZR20

مازاراتی گرن کبریو             تایر     ۲۴۵/۳۵ZR20  –  ۲۸۵/۳۰ZR20

***************

مزدا ۲                      تایر     ۱۸۵/۵۵/۱۵

مزدا ۳                      تایر     ۲۰۵/۵۵/۱۶

مزدا ۳۲۳                  تایر     ۱۸۵/۶۵/۱۴

*************

میتسوبیشی ASX                     تایر     ۲۱۵/۶۵/۱۷

میتسوبیشی پاجیرو                   تایر     ۲۶۵/۶۰/۱۷

میتسوبیشی لنسر                    تایر     ۲۰۵/۶۰۱۶

*********

مینی ماینر کوپر                       تایر         ۱۷۵/۶۵/۱۵

نماد اعتماد الکترونيکي