فولکس-فیات-کاپرا-سمند-سوبارو

*** سایز بندی تایر انواع فولکس- فیات- کاپرا- سمند- سوبارو ***

فولکس گل            تایر      ۱۸۵/۶۰/۱۴

فولکس بتیل          تایر       ۲۳۵/۴۵/۱۸

**********

فیات سی نا         تایر        ۱۷۵/۷۰/۱۴

**********

کاپرا                    تایر       ۲۳۵/۷۰/۱۶

*********

سوبارو لگاسی        تایر    ۲۰۵/۶۰/۱۶

سوبارو فارستر         تایر    ۲۱۵/۶۵/۱۶

**********

سمند                   تایر        ۱۸۵/۶۵/۱۵

سورن                   تایر         ۱۸۵/۶۵/۱۵

نماد اعتماد الکترونيکي