اپل-ام جی-ام وی ام-آلفارومئو

*** سایز لاستیک انواع: اپل – ام جی – ام وی ام – آلفارومئو ***

اپل آسترا تایر ۲۰۵/۶۰/۱۶

اپل کورسا اتومات تایر ۲۱۵/۵۰/۱۷

**********

ام جی ۵۵۰ تایر ۲۱۵/۵۰/۱۷

ام جی ۶ تایر ۲۱۵/۵۰/۱۷

ام جی ۳۵۰ تایر ۲۰۵/۵۵/۱۶

***********

ام وی ام ۱۱۰ تایر ۱۵۵/۶۵/۱۳

ام وی ام ۳۱۵ تایر ۱۸۵/۶۰/۱۵

ام وی ام X33 تایر ۲۱۵/۶۵/۱۶

ام وی ام ۵۳۰ تایر ۱۹۵/۵۵/۱۵

***********

آلفارومئو جولیتا تایر ۲۰۵/۵۵/۱۶ – ۲۲۵/۴۰/۱۸

آلفارومئو میتو تایر ۲۱۵/۴۵/۱۷

نماد اعتماد الکترونيکي