بایک-برلیانس-بسترن-پراید

سایز لاستیک انواع: بایک  – برلیانس – بسترن – پراید

بایک سابرینا    تایر     ۱۷۵/۵۵/۱۵

برلیانس V5     تایر     ۲۲۵/۵۵/۱۷

بسترن B-50    تایر    ۱۹۵/۶۵/۱۵

پراید ۱۱۱       تایر     ۱۶۵/۶۵/۱۳

پراید ۱۳۱       تایر     ۱۶۵/۶۵/۱۳

پراید ۱۳۲       تایر     ۱۶۵/۶۵/۱۳

پراید ۱۴۱       تایر     ۱۶۵/۶۵/۱۳

پراید ۱۵۱       تایر     ۱۶۵/۶۵/۱۳

پراید هاج بک       تایر     ۱۶۵/۶۵/۱۳

پراید صندوقدار       تایر     ۱۶۵/۶۵/۱۳

نماد اعتماد الکترونيکي