سانگ یانگ-سوزوکی-سیتروئن

*** سایزبندی تایر انواع سانگ یانگ – سوزوکی- سیتروئن ***

سانگ یانگ اکتیون            تایر           ۲۵۵/۶۰/۱۸

سانگ یانگ کوراندو            تایر           ۲۴۵/۷۰/۱۶

سانگ یانگ کایرون            تایر           ۲۵۵/۶۰/۱۸

سانگ یانگ رکستون          تایر           ۲۵۵/۶۰/۱۸

************

سوزوکی گرندویتارا            تایر           ۲۲۵/۷۰/۱۶

سوزوکی کیزاشی             تایر           ۲۱۵/۵۵/۱۷

**********

سیتروئن زانتیا                  تایر            ۱۸۵/۶۵/۱۵

سیتروئن C5                    تایر            ۲۲۵/۶۰/۱۶

نماد اعتماد الکترونيکي