رنو-رانا-تیبا-دنا-دوو

*** سایز بندی تایر انواع رنو -رانا -ریو -تیبا -دنا-دوو  ***

رنو تندر۹۰               تایر     ۱۸۵/۶۵/۱۵

رنو لتیتود                تایر      ۲۲۵/۵۰/۱۷

رنو لاگونا کوپه          تایر      ۲۲۵/۴۵/۱۸

رنو فلوئنس              تایر     ۲۰۵/۶۰/۱۶

رنو سفران۲/۵          تایر      ۲۲۵/۵۰/۱۷

رنو سفران۲             تایر      ۲۲۵/۵۰/۱۷

رنو داستر               تایر      ۲۱۵/۶۵/۱۶

رنو اسکالاکروک        تایر      ۲۰۵/۵۵/۱۷

رنو اسکالا               تایر      ۲۰۵/۶۰/۱۶

**********

رانا                       تایر      ۱۸۵/۶۵/۱۴

*********

تیبا                      تایر      ۱۷۵/۷۰/۱۳

*********

دنا                       تایر      ۱۸۵/۶۵/۱۵

*********

دوو                     تایر      ۱۷۵/۷۰/۱۳

*********

 

نماد اعتماد الکترونيکي