خودروهایی با تایر سایز ۲۰

سایز بندی ارائه شده سایز فابریک خودروها می باشد-

***۲۴۵/۳۵/۲۰***

پورشه۹۱۱ چرخ جلو -مازارتی کواتروپورته GTS جلو- مازارتی گرن تورسیمو S جلو – مازاراتی گرن کبریو جلو

***۲۸۵/۳۰/۲۰***

مازاراتی کوارتوپورته GTS عقب – مازاراتی گرن تورسیمو S عقب – مازاراتی گرن کبریو عقب

***۲۸۵/۵۰/۲۰***

لکسوس LX570

***۲۹۵/۳۰/۲۰***

پورشه ۹۱۱ چرخ عقب

نماد اعتماد الکترونيکي