خودروهایی با تایر سایز ۲۰

سایز بندی ارائه شده سایز فابریک خودروها می باشد-

*** ۲۴۵/۳۵/۲۰ ***

پورشه۹۱۱ چرخ جلو -مازارتی کواتروپورته GTS جلو- مازارتی گرن تورسیمو S جلو – مازاراتی گرن کبریو جلو

*** ۲۸۵/۳۰/۲۰ ***

مازاراتی کوارتوپورته GTS عقب – مازاراتی گرن تورسیمو S عقب – مازاراتی گرن کبریو عقب

*** ۲۷۵/۴۵/۲۰ ***

فابریک ولوو XC90

*** ۲۸۵/۵۰/۲۰ ***

لکسوس LX570 – لندکروز

*** ۲۹۵/۳۰/۲۰ ***

پورشه ۹۱۱ چرخ عقب

*** ۲۴۵/۴۰/۲۰ ***

جلو بی ام وی X1-X3-X4 , 528

*** ۲۷۵/۳۵/۲۰ ***

عقب بی ام وی X1-X3-X4 , 528

*** ۲۷۵/۴۰/۲۰ ***

جلو بی ام وی X6

*** ۳۱۵/۳۵/۲۰ ***

عقب بی ام وی X6

نماد اعتماد الکترونيکي