جک-جیلی-چانگان-چری

**** سایز بندی تایر انواع جک-جیلی-چانگان-چرمی ****

جک جی۳           تایر     ۱۷۵/۶۵/۱۴

جک جی۵           تایر    ۲۰۵/۵۵/۱۶

*********

جیلی امگراند۷                تایر     ۲۱۵/۵۵/۱۶

جیلی امگراندRV-7           تایر     ۲۱۵/۵۵/۱۶

جیلی امگرندX7              تایر     ۲۱۵/۵۵/۱۶

***********

چانگان CS35               تایر     ۲۱۵/۵۰/۱۷

چانگان ایدو                 تایر     ۲۱۵/۵۰/۱۷

***********

چری ویانا                   تایر    ۱۸۵/۶۰/۱۴

 

نماد اعتماد الکترونيکي